KONAKLAMA SÖZLEŞMESİ

Sözleşmenin tarafları; İş bu sözleşmenin tarafları Yeşil Ev Restoran ve Masal Evleri Turzim. Sanayi Ticaret
Limited Şirketi (bu sözleşmede otel olarak anılacaktır.) diğer tarafta ................................... (bu sözleşmede
Müşteri diye anılacaktır.) arasında yurt içi otel konaklaması konusunda iş bu sözleşme akdolunmuştur.
Taraflar iş bu sözleşmenin resmi bir teklif olduğunu, ücretli konaklama hizmetinin sunulması için tüm şartları
içerdiğini, aşağıdabelirtilen tüm şartların taraflar için bağlayıcı olduğunu, www.abantyeşilev.com internet
sayfasında yer aldığını göz önünde bulundururarak aşağıdaki sözleşme akdedilmiştir.

1)SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1-İş bu sözleşme uyarınca Otel, müşterinin talebi üzerine Otelde konaklama hizmetini sunmakla
yükümlüdür.
1.2-İş bu sözleşmenin imzalanması ile (Müşteri, Otelde konaklamak ve/veya otelin sunduğu hizmetler için
telefon ile veya internet arcılığı ile rezervasyon yaptırarak işbu sözleşmeyi imza ettiğini kabul etmektedir.)
birlikte Müşteri otelde konaklama kuralları, rezervasyon kuralları ile tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini teyit
etmektedir.
1.3-Otel, müşterinin talebini teyid ederek rezervasyon yaptığında taraflar iş bu sözleşmeyi akdetmiş
olacaklardır.
1.4- Konaklama Rezervasyonu Şekli
Müşteri rezervasyonu............................nolu hattı arayarak rezarvasyonunu bildirmesi
,......................numaralı fax hattına yazlı mesaj gödenermesi internet sayfasındaki rezervasyon formunu
doldurması,veya mail adresine e-posta göndermesi veya otele şahsen başvurması ile yapabilir.

2 İPTAL, DEVİR, DEĞİŞİKLİKLER VE CAYMA

1.1- Yapılan rezervasyonlarda iptal ve değişiklikler için Destek hattı ........................ ile irtibata geçilmesi
veya www.abantyesilev.com adresine geçerli gerekçenin gönderilmesi gerekmektedir. İptal ve
değişikliklerde aşağıdaki kurallar uygulanır;
a- Tüketicinin tesise giriş tarihinden 15 gün kalaya kadar iptal-değişiklik talep etmesi durumunda ücretin
tamamı iade edilir (kredi kartı ile yapılan ödemelerde banka tarafından alınan komisyon bedeli
düşülecektir). Tüketici, rezervasyonunu kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat
iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir
sebeple tesise girişten 15-7 gün öncesine kadar yapacağı iptal ve değişikliklerde toplam bedelin %35’inden,
tesise girişten 7 günden az bir süre kala yapılacak iptal ve değişikliklerde ise toplam bedelin tamamından
sorumlu olup bu bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Yılbaşı, ulusal ve dini bayramlar, sömestre ve
erken rezervasyon veya promosyonlu yapılan rezarvasyonlar yukarıda berlirtilen şartlar dışındadır.
b- Tüketici erken rezervasyon döneminde almış olduğu indirimli ürünü herhangi bir sebeple iptal veya
değişiklik yaptırmak isterse tesise girişten 7 gün öncesine kadar toplam bedelin % 35’ini 7 günden az bir
süre kala ise konaklama bedelinin tamamını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
c- Tüketici; indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli erken rezervasyon ürününde herhangi bir
sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden
indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul eder.
d- Tüketici tesise girişten 7 gün öncesine kadar konaklamasını istediği kişiye devredebilir. Devreden bakiye
ve devir sebebiyle doğan masraflardan devralan ile beraber müteselsil sorumludur.
e- Tüketici rezervasyonundaki değişiklik talepleri alınan hizmetin başlangıç tarihinden en geç 7 gün
öncesine kadar bildirmek kaydı ile değerlendirmeye alınır.
f- Konaklama veya tur kayıt başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebi olduğunda müşteriye herhangi
bir ücret ödenmeyecektir.
g- İş bu sözleşmeye göre ücret kesintisi yapılmayacak değişiklik ve iptaller en fazla iki defa yapılabilir. Daha
fazla sayıda değişiklik talep edilmesi halinde Tüketici, değişiklik veya iptal talebinde bulunduğu
rezervasyonla ilgili tam ücreti ödemekle mükelleftir.
3- Kayıt anında Tüketici tarafından rezervasyon bedelinin tamamı tahsil edilmektedir. Tahsilâtlar nakit, visa
ve master kart ile yapılmaktadır.
4- Yapılan ödemelerde ortaya çıkacak iadeler rezervasyon sırasında kullanılan kredi kartına yapılır.
5- Faturalar rezervasyon esnasında Tüketici tarafından fatura adresi bölümünde belirtilen adrese gönderilir.
Şayet fatura adresi bölümü boş bırakılmış ise iletişim bilgileri adresine fatura gönderilir. Faturanın; yanlış
adres belirtilmesi veya teslim edilecek kişinin belirtilmemesi yada belirtilen adreste bulunamamasından
kaynaklanan, yapılamayan teslimatlarından otel sorumlu değildir.
6- Çocuk indirimleri ebeveyn ile aynı odada konakladıklarında geçerlidir. Çocuklu ailelerin
rezervasyonlarında Tüketici tarafından beyan edilen çocuk yaşı dikkate alınır. Ancak çocuğun, otele giriş
kayıt esnasında tesis görevlisi tarafından talep edilen çocuk kimliğindeki yaşı ile beyan edilen yaşı arasında
fark tespit edildiği takdirde, aradaki fiyat farkı Tüketici tarafından tesise ödenerek gerekli değişiklik yapılır.
7- Tüketici şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmek zorundadır.
8- Tüketici (ler), otele varış saatleri ne olursa olsun odalara yerleşmenin en erken 14.00’de mümkün
olabileceğini, çıkış günü ise tesisten ayrılış saatine bakılmaksızın odaların en geç saat 12.00’de
boşaltılması gerektiğini ve tesiste alacakları ekstra yiyecek-içecek ve sistem dışı hizmetlerin ücretlerinin
kendilerine ait olduğunu şimdiden kabul etmiş sayılırlar. Otele kayıt esnasında müşterinin yanında kimliği
olması gerekmektedir.
9- Mücbir sebepler; olumsuz hava koşulları, yol engeli, terör, grev-lokavt, savaş ihtimali, sel, yangın,
öngörülemez teknik hususlar vb. haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi nedenler ile konaklamanın
başlamaması veya devamına engel teşkil eden hallerden dolayı otel konaklamayı iptal edebilir.Bu gibi
durumlarda Tüketicinin tazminat hakkı yoktur.
10- Müşteriye kalitesiz hizmet sunulduğu durumda müşteri, şikayetini yazılı şekilde konakladığı esnada otel
temsilcisine bildirecektir. Aksi takdirde Tüketici tesisi terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış
addolunur ve Otel tarafından sunulan hizmet kusursuz ve zamanında sunulmuş sayılacaktır.
Müşterinin, sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda Müşteri, yapmış olduğu ihlal
sonucu otelin uğradığı her türlü zararı karşılamayı kabul ve taahhüt eder.
Misafir, otel düzenini bozacak hal ve tavırlarda bulunması halinde, otel misafirin ücret iadesi yapılmadan
oteli terk etmesini isteme hakkına sahiptir.
11- Müşteriye odalar tam ve eksizlik olarak verilmiş kabul edilir,odadaki eşyalara gelecek zararlardan
müşteri sorumludur. Müşterilerin havlu,çarşaf değiştirme ve arıza talepleri en geç 21:00'a kadar karşılanır,
21.00'dan sonraki talepler ertesi gün saat 08.00'den sonra karşılanacaltır. Ayrıca müşterilşer özel
eşyalarından kendisi sorumludur, kaybolması durumunda otel yönetimi sorumlu değildir.
12- Odalara evcil hayvan kabul edilmemektedir.Ayrıca kanun gereği odalarda ve kapalı mekanlarda sigara
içmek yasaktır.
13 İş bu sözleşmeden doğacak tüm dava ve icra takiplarinde BOLU Mahkeme ve İcra Daireleri görevlidir.
14- İş bu sözleşme 14 maddeden oluşmakta olup taraflarca okunarak kabul edilmiştir.